KFI-16

FÖLDFELSZÍN ALATTI ÜREGEKET ÉRZÉKELŐ LÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: Green Tech Innováció Zrt.
Projekt címe: Földfelszín alatti üregeket érzékelő látórendszer fejlesztése
Projekt összköltsége: 380 746 100 Ft
Szerződött támogatás összege: 230 860 900 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 60,63%

Projekt tartalmának bemutatása:

A GREEN TECH INNOVÁCIÓ Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretében kiírt, „Vállalati KFI_16 Vállalatok K+F tevékenységének támogatása” című pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek keretében megvalósításra kerül a „Földfelszín alatti üregeket érzékelő látórendszer fejlesztése” című projektje.

A GREEN TECH INNOVÁCIÓ Zrt. célja egy olyan komplex szenzor-rendszer létrehozása, amely képes valós időben detektálni és rögzíteni a talaj felszíni rétegeinek közelében kialakuló – de a felszínen nem látható vagy nem megközelíthető helyen található – repedéseket, üregeket. Visszakereshető módon rögzíti azok lokális elhelyezkedését. A rendszer a mérésekhez egyedi fejlesztésű látó- és navigációs rendszert, valós idejű adatfeldolgozó rendszert és pilóta nélküli repülő eszközt használ. A repülő eszköz képes önálló (programozott célú kontrollált önvezérlés) vagy irányított (pilóta által irányított) folyamatos feladatok végrehajtására. A mért és valós időben feldolgozott adatokból a rendszer képes következtetni a repedések, üregek nagyságára, azok lokális elhelyezkedésére, valamint környezetének főbb jellemzőire.

A projekt megvalósítása során többek között létrehoznak egy egyedi építésű, hordozó, érzékelő, navigációs és kommunikációs rendszert, a hozzá kapcsolódó feldolgozórendszer célirányú alapelemeivel együtt. Tesztmérések alapján létrejön egy valós körülményeket leképező feldolgozási folyamatot és dinamikusan fejleszthető adatbázis.

A projekt megvalósításával elérhetővé válik a közúthálózat állapotfelmérése, a középületek megóvását érintő rejtett felületi hibák felderítése, a környezeti és ipari katasztrófát megelőző felmérések célirányos végzése, mellyel megelőzhetők a veszélyhelyzetek.

Tervezett kezdési dátum: 2017.01.01

Tervezett befejezési dátum: 2018.06.30

Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2016-0088

A projekt megvalósulása

2017-es esztendő eredményei

A első szakaszban megtervezésre került a hordozó rendszer, valamint a vizsgálathoz szükséges szenzorok. A megfelelő minőségű és megbízhatóságú szenzorok kiválasztása mellett, fontos szem előtt tartani a hordozó infrastruktúrát is. Az egyedileg tervezett UAV komponensek biztosítják a szenzorcsomag megfelelő rögzítését, valamint szoftveres megoldásainak köszönhetően egyedi bejárási útvonalak tervezhetők a feltérképezés megvalósításához.

A rendszerhez tartozó egyedi feldolgozó szoftver segítségével az elkészült felvételek feldolgozása és kiértékelése is megvalósításra kerül. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia alkalmazásával egy innovatív megoldás került az első szakaszban kifejlesztésre, amely a repülő egységről gyűjtött anyagokat gyorsan és hatékonyan vizualizálja, feldolgozza és kiértékeli.

2018-as év első félévének eredményei

A projekt második szakaszában az elkészült prototípus rendszert valós terepi körülmények között teszteljük. A laboratóriumi mérések alapján a valós körülményekre már felkészülve folynak a tesztelések. A tesztelések kiértékelése mellett folyamatos optimalizáción megy keresztül a szoftver és a drón paraméterkészlete. Ennek köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb módon megy végre a feldolgozás és az egyes outputok nagyobb pontosságot mutatnak.